MAXtv connect aplikacija

Korak 1

Kako bi ste koristili facebook aplikaciju na MAXtv-u morate proći 3 kratka koraka povezivanja.

Za početak povezivanja molimo da kliknite na gumb "Prijavi se".
1